22 września 2016 roku odbędzie się ETAP SZKOLNY XVI OLIMPIADY EKOLOGICZNEJ POWIATU PILSKIEGO. Zgłoszenia udziału w olimpiadzie do 20 września 2016 r. do godz. 14.30 u pań: M. Dembińskiej, D. Zaremby.
„TEMATYKA OLIMPIADY” Tematyka Olimpiady obejmuje wiedzę z zakresu treści programowych biologii, chemii, geografii, fizyki związanych z ekologią i ochroną i kształtowaniem środowiska.

Pytania dotyczą wiedzy z następujących dziedzin:

-ekologia klasyczna
-woda i jej ochrona
-powietrze i jego ochrona
-gleba i jej ochrona
-gospodarka leśna i rolna
-gospodarka odpadami
-żywność i zdrowie
-promieniowanie, hałas, wibracje i ochrona przed nimi
-ochrona przyrody

Wymagane są znajomości bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie.
W przygotowaniu możesz skorzystać z literatury:
Pyłka-Gutowska E. Ekologia z ochroną środowiska. Wydawnictwo „Oświata”. Warszawa 1998
Stępczak K. Ochrona i kształtowanie środowiska. WSiP. Warszawa 1998
Stańczykowska A. Ekologia naszych wód. WSiP. Warszawa 1997

Czasopisma popularnonaukowe:
Aura. Ochrona Środowiska. Miesięcznik. Wydawnictwo Sigma-Not.
Wiedza i Życie. Miesięcznik. Prószyński i S-ka, Warszawa
Przyroda Polska. Miesięcznik. Liga Ochrony Przyrody.
Podręczniki szkolne do kształcenia ponadgimnazjalnego liceów ogólnokształcących i techników z biologii, chemii, geografii, fizyki.

Akty prawne obecnie obowiązujące w ochronie środowiska.