POLSKIE OŚWIECENIE W SKRÓCIE

W Polsce początek oświecenia datuje się na około 1730 r. StanislawAugustW 1764 r. Stanisław August Poniatowski został królem Polski. Oświecenie weszło wtedy w dojrzałą fazę. Przede wszystkim starano się poprawić system edukacji. W 1740 r. z inicjatywy Stanisława Konarskiego powstało Collegium Nobilium, szkoła dla synów bogatej szlachty. Młodzież uczyła się języka ojczystego, języków obcych, matematyki, nauk przyrodniczych oraz uczestniczyła w zajęciach wychowania fizycznego. Do użytku oddano Bibliotekę Załuskich, nazwaną „Biblioteką Rzeczypospolitej”. Z inicjatywy króla zaczął działać pierwszy w Polsce teatr publiczny. W wystawianych sztukach aktorzy krytykowali uleganie obcym wpływom, zacofanie i głupotę sarmatów. 2006Również w epoce oświecenia powstała pierwsza świecka szkoła państwowa- Korpus Kadetów. Król Stanisław August Poniatowski organizował w latach 1770-1788 obiady czwartkowe na Zamku Królewskim lub w Łazienkach, w których brali udział przedstawiciele inteligencji polskiej- publicyści, działacze polityczni, poeci. Podczas tych spotkań omawiano sprawy polityczne państwa, plany reform. W 1773 r. powołano Komisję Edukacji Narodowej-pierwsze w Europie ministerstwo oświaty. Nowe podręczniki szkolne opracowywano dzięki Towarzystwu do Ksiąg Elementarnych. W latach 1788-1792 obradował Sejm Wielki, a 3 Maja 1791 roku uchwalono Konstytucję.

 

Filmik stworzony przez uczniów w 2013 roku
pt.: Stanisław Staszic ojcem polskiej geologii