Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

Stanisław Tryjankowski 4c

Zastępcy:

Julia Michalska 4a

Wiktor Bielecki 3c

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Ordynacja wyborcza regulująca tryb i zasady wybierania Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego