W dniach 3-16 marca odbyły się w naszej szkole próbne matury organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Celem egzaminu była diagnoza stanu wiedzy oraz poziomu umiejętności Maturzystów dwa miesiące przed czekającymi Ich egzaminami oraz przetestowanie procedur maturalnych w formie jak najbardziej zbliżonej do majowej.

Wierzymy, że wszyscy pozytywnie zaliczą egzaminy próbne i z uśmiechem na twarzach przystąpią do matury w sesji majowej.