Corocznie, od 1950r., w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Każdego roku motyw przewodni Światowego Dnia Zdrowia poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w obszarze zdrowia publicznego na świecie.

Tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia w 2021r., jest 

„Budowanie  sprawiedliwszego i  zdrowszego  świata dla wszystkich”

Nasz świat jest nierówny

Motyw przewodni związany jest z obecną sytuacją epidemiologiczną i działaniami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Obecna sytuacja epidemiologiczna podkreśla istotne znaczenie służby zdrowia, dostępu  do leczenia, a przede  wszystkim rolę personelu medycznego w czasie pandemii. Jednak działania zmierzające do powyższego celu każdy z nas może podejmować w swoim otoczeniu, poprzez promocję zdrowego stylu życia, zachęcanie do badań profilaktycznych i dbania o zdrowie swoje i swoich najbliższych. W tym trudnym okresie pandemii powinniśmy dbać zarówno o swoje zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. 

Na całym świecie niektóre grupy mają trudności z zaspokojeniem potrzeb bytowych, są z niewielkimi dochodami dziennymi, mają gorsze warunki mieszkaniowe i wykształcenie, mniejsze możliwości zatrudnienia, doświadczają większej nierówności płci i mają niewielki lub żaden dostęp do bezpiecznych środowisk, czystej wody i powietrza, bezpieczeństwa żywnościowego i usług zdrowotnych. Prowadzi to do niepotrzebnego cierpienia, choroby, których można uniknąć i przedwczesnej śmierci. I szkodzi naszym społeczeństwom i gospodarkom. 

W tegorocznym Światowym Dniu Zdrowia wzywamy do podjęcia działań w celu wyeliminowania nierówności zdrowotnych w ramach całorocznej globalnej kampanii mającej na celu łączenie ludzi w celu budowania sprawiedliwszego i zdrowszego świata. Kampania podkreśla konstytucyjną zasadę WHO, zgodnie z którą „cieszenie się najwyższym osiągalnym standardem zdrowia jest jednym z podstawowych praw każdego człowieka, bez względu na rasę, religię, przekonania polityczne, warunki ekonomiczne czy społeczne”. 

Fakty i Liczby

 • Przewiduje się, że po raz pierwszy od 20 lat poziom ubóstwa na świecie wzrośnie i utrudni postęp w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. 
 • Do 60% ludzi mieszkających w niektórych krajach nie ma dostępu do podstawowych usług zdrowotnych. 
 • Ponad 1 miliard ludzi mieszkających w nieformalnych osiedlach lub slumsach stoi w obliczu zwiększonych wyzwań związanych z zapobieganiem infekcjom i przenoszeniu koronawirusa.
 • Cały region Azji i Pacyfiku stanowi prawie 82,5 miliona, czyli 32% międzynarodowych migrantów na świecie. 
 • 5,9 mln dzieci w regionie Azji i Pacyfiku jest zagrożonych, że nie wrócą do szkoły z powodu zakłóceń w edukacji i ekonomicznych skutków pandemii. 
 • 52% ludności regionu Azji i Pacyfiku nie ma połączenia z Internetem. 

Dołącz do kampanii na rzecz bardziej sprawiedliwego i zdrowszego świata.

Obecna sytuacja epidemiczna oraz związane z tym zmiany w funkcjonowaniu społecznym mogą znacząco wpływać na nasze samopoczucie, wywołując niepokój oraz lęk. W tym okresie powinniśmy dbać zarówno o swoje zdrowie fizyczne, jak i niezwykle ważne zdrowie psychiczne.

Więcej informacji na stronie internetowej www.gov.pl - 10 rad dla wszystkich jak chronić zdrowie psychiczne podczas epidemii, zasady dotyczące Zdrowego Żywienia i Stylu Życia znajdują się na stronie internetowej www.izz.waw.pl

10 rad dla wszystkich jak chronić zdrowie psychiczne podczas epidemii 

 1. Nie pozwól, by nadmiar informacji pogorszył Twój nastrój. 
 2. Dbaj o podtrzymywanie kontaktów społecznych w bezpieczny sposób. 
 3. Codziennie przez co najmniej 30 min uprawiaj bezpieczną dla Ciebie i innych aktywność fizyczną. 
 4. Dbaj o swoje zdrowie fizyczne - odżywiaj się prawidłowo, zadbaj o odpowiednio długi sen. 
 5. Jeśli przebywasz w domu, zaplanuj jak spędzić czas izolacji. 
 6. Postaraj się utrzymywać stały plan dnia. 
 7. Dbaj o bezpieczeństwo w sytuacji kiedy musisz wyjść z domu. 
 8. Unikaj radzenia sobie ze stresem za pomocą alkoholu i innych używek. 
 9. Zastanów się, czy komuś z Twoich bliskich lub sąsiadów nie jest potrzebna pomoc. 
 10. Chorzy i te osoby, które czekają na wyniki badań, czy odbywają kwarantannę  wymagają szczególnej troski i opieki.  

Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 

W tym okresie, w którym dorośli przeżywają niepokój i niepewność, szczególną uwagę należy poświęcić zdrowiu psychicznemu najmłodszych. 

10 rad jak rodzice mogą zadbać o samopoczucie dzieci

 1.  Rozmawiaj z dzieckiem o epidemii i zmianach w codziennym planie rodziny w sposób dostosowany do jego wieku i rozwoju. 
 2. Rozmawiaj z dziećmi i nastolatkami o tym, jak się czują w tej sytuacji.
 3. Chroń dzieci przed informacjami i obrazami niedostosowanymi do ich wieku, które mogą budzić niepokój. 
 4. Utrzymuj kontakt z rodziną i bliskimi. 
 5. Umożliwiaj młodszym dzieciom telefoniczny kontakt z rówieśnikami. 
 6. Postaraj się zaplanować nowy rozkład dnia.
 7. Dbaj o prawidłową dietę i aktywność fizyczną Twojego dziecka
 8. Obserwuj czy dziecko wykazuje niepokojące objawy stresu.
 9. Wytłumacz starszym dzieciom na czym polega społeczna odpowiedzialność.
 10. Pamiętaj o tym, że dziecko cię naśladuje.

Link do strony: Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - Koronawirus: informacje i zalecenia - Portal Gov.pl (www.gov.pl)