Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego realizuje w roku szkolnym 2016/2017 program stypendialny o charakterze pomocy socjalnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego. Wszystkie informacje o stypendium oraz wzory wniosków zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkpolskiego ponadto w gablocie pedagoga szkolnego, przy planie lekcji (parter).

Termin skaładania wnioskówraz z załącznikami: 20 wrzesnia 2016 w gabinecie pedagoga szkolnego.