09 stycznia 2020 roku odbędzie się ETAP SZKOLNY XXXV OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ

 TEMATYKA OLIMPIADY

Tematyka Olimpiady obejmuje i poszerza wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości związane z szeroko pojętą ekologią, a także z ochroną i kształtowaniem środowiska zawartych w podstawach programowych innych przedmiotów szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza geografii, chemii, fizyki. Na każdym etapie eliminacji od uczestników wymagana jest znajomość bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie. Szczególny nacisk kładziony jest na wiedzę z następujących dziedzin:

 • ekologia klasyczna,
 • woda i ich ochrona,
 • gleba i ich ochrona,
 • gospodarka rolna i leśna,
 • żywność i zdrowie,
 • ochrona przyrody,
 • powietrze i jego ochrona,
 • gospodarka odpadami,
 • hałas, wibracje, promieniowanie i skuteczna ochrona przed nimi,
 • aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

Literatura zalecana przez Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w załączniku.

Zgłoszenia udziału w olimpiadzie do 8 stycznia 2020 r. do nauczycieli biologii: M. Dembińskiej D. Zaremby.

            Literatura zalecana:

            Andrzejewski R., Falińska K.(red.) 1996- Populacje roślin i zwierząt-studium porównawcze, PWN,                         Warszawa.

 1. Borowski G.(red.) 2010 Leksykon ekoinżynierii PTIE, Warszawa.
 2. Campbell  N.A,, Reece J.H., Urry L.A. i in. 2013 Biologia , Rebis, Poznań.
 3. Chełmiński W. 2001- Woda, zasoby, degradacja i ochrona, PWN, Warszawa.
 4. Dobrzańska D., Dobrzański G., Kiełczewski D. 2010- Ochrona środowiska przyrodniczego , PWN, Warszawa.
 5. Elektroniczny Atlas Środowiska Polski -2001-GRiD, Warszawa.
 6. Falencka-Jabłońska M.(red.) 2007- Drzewa wokół nas czyli tajemnice, które warto poznać Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Babice Stare.
 7. Falencka–Jabłońska M. 2013-(red.) Zbiór zestawów pytań XXIV-XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – Materiały pomocnicze do realizacji programów ekologii i ochrony środowiska w szkołach ponadgimnazjalnych – ABL Poligrafia, Warszawa.
 8. Falińska K. 2012-Ekologia roślin PWN, Warszawa.
 9. Gore A. Niewygodna prawda 2007- Sonia Draga, Katowice.
 10. Greszta J., Gruszka A., Kowalkowska M.-2002- Wpływ imisji na ekosystem wyd. Śląsk, Katowice.
 11. Grochowski W.1992-Las skarbiec człowieka Fundacja Wyd. Upowszechniania Wiedzy Tech., SITL i D. Warszawa.
 12. Kalinowska A. 2003 Ekologia wybór na nowe stulecie Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa.
 13. Kozłowski S. 2002-Ekorozwój wyzwanie XXI wieku, PWN, Warszawa.
 14. Krebs Ch. 2011-Ekologia, PWN, Warszawa.
 15. Kunachowicz H., Czarnowska-Misztal B. 2000-Zasady żywienia człowieka, W S i P, Warszawa.
 16. Lewandowski W.M. 2006- Proekologiczne odnawialne źródła energii Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 17. Louv R. 2014-Ostatnie dziecko lasu- Jak uchronić nasze dzieci przed zespołem deficytu natury, Relacja, Warszawa.
 18. Małachowski K. 2011-Gospodarka a środowisko i ekologia, PWN, Warszawa.
 19. Manahan S.E. 2013-Toksykologia środowiska, PWN, Warszawa.
 20. Ochrona Środowiska 2018 -GUS, Warszawa.
 21. Popkiewicz M.2015- Świat na rozdrożu, Sonia Draga, Katowice.
 22. Pyłka-Gutowska E. 2004-Ekologia z ochroną środowiska, Oświata, Wrocław.
 23. Radecki W.(red.) 2009- Opłaty i kary pieniężne w ochronie środowiska –komentarz do przepisów ustaw- Difin, Warszawa.
 24. Spitzer M.-2015 Cyfrowa demencja –W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, Dobra Literatura, Słupsk
 25. Weiner J. 2003- Życie i ekologia biosfery, PWN, Warszawa.
 26. Wohlleben P. 2016 – Sekretne życie drzew-Otwarte, Kraków.
 27. Wohlleben P. 2017-Duchowe życie zwierząt-Otwarte, Kraków.