Zapraszamy uczniów do udziału w "Konkursikach Emoji" i "Wyzwaniach Książkowych" na Microsoft Teams w zespole "Biblioteka Szkolna".

Każdego dnia nowe wyzwania, które dotyczą Waszych biblioteczek i tytuły do rozszyfrowania. Na wytrwałych czekają nagrody :)

JD