W dniu 22 stycznia 2021 roku odbył się etap okręgowy XLV Olimpiady Języka Angielskiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. S. B. Lindego w Poznaniu. Wzięły w nim udział 2 uczennice naszej szkoły: Olga Gotkowska z klasy 3c oraz Julia Opiłowska z klasy 3e.

Uczestniczki II etapu zmierzyły się z testem, który jest zbliżony, pod względem trudności, do wymagań jakie stawiane są kandydatom na studia na filologię angielską. Dziewczęta rozwiązywały dwa testy gramatyczne (wielokrotnego wyboru i tłumaczeniowy), test słownictwa (wstawianie słów w luki), test czytania oraz globalny test luk (cloze test). Ostatnim składnikiem zestawu był test wiadomości kulturowych (wielokrotny wybór), który dzieli się na część amerykańską i brytyjską.

Opiekunowie:
>Monika Filoda<
>Agnieszka Kempna<