Drodzy maturzyści, nadszedł czas pożegnania. Bardzo nietypowy. Nigdy dotąd w historii szkoły nie było takiego pożegnania. Dziś powinniśmy w galowych strojach wręczać Wam świadectwa i cieszyć wspólnie z końca, który dla Was jest nowym początkiem. Powinny być uściski, wspólne zdjęcia i być może kwiaty Tak się jednak nie stanie. Czas, którego doświadczamy jest trudny dla nas wszystkich. Wymaga od nas dużej cierpliwości i spokoju. Nie umniejsza to jednak w żadnym stopniu dumy z waszych osiągnięć. Dla Każdego z Was to niewątpliwy sukces, czerwony pasek, wygrany konkurs, ukończona szkoła. Dla każdego z Was ten sukces ma inny odcień.

Chciałbym, drodzy maturzyści, abyście nie uzależniali swojego szczęścia od wyników matury. Życzę Wam, żebyście wracali wspomnieniami do Nafty i żebyście cieszyli się wizją najdłuższych w życiu wakacji. I chociaż nie jesteśmy szkołą doskonałą, powątpiewam, że takie w ogóle istnieją, to mamy nadzieję, że nigdy nie zapomnicie czasu spędzonego w murach Nafty. W murach…chociaż szkoła to nie mury tylko Wy – nasi uczniowie.

Jestem przekonany, że niemałą rolę w tych zadaniach szkolnych i osobistych odegrali Wasi nauczyciele i wychowawcy. Nie raz podczas spotkań po latach będziecie wspominać zdarzenia, sytuacje, rozmowy, którymi żyła cała klasa. Dziś macie okazję spojrzeć z perspektywy na te doświadczenia i z uśmiechem, a może z sentymentem pomyśleć, że ten etap już za Wami.

Od 25 marca startujemy z lekcjami zgodnie z planem.

Poniżej pierwsze logowanie i aktualizacja danych niezbędna wyłącznie do odzyskiwania hasła.

Pracujemy zdalnie w aplikacji Teams

https://youtu.be/AFTuvIrwCNM

 

plakat uczniowie

Od 12 do 25 marca 2020 roku zajęcia  dydaktyczno - wychowawcze w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile  zostają zawieszone.

01.09.2020 - Rozpoczęcie roku szkolnego.
15.09.2020 – Zebranie Rady Pedagogicznej.
16,17.09.2020 – Spotkania z rodzicami uczniów wszystkich klas.
21.10.2020 – Zebranie Rady Pedagogicznej.
5.11.2020 – Spotkania z rodzicami.
10.12.2020 - Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na I semestr.
23-31.12.2020 - Zimowa przerwa świąteczna.
4.01 – 17.01.2021 – Ferie zimowe.
27.01.2021 - Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów wszystkich klas.
28,29.01.2021 - Spotkania z rodzicami uczniów wszystkich klas - podsumowanie I semestru.
29.01.2021 - Zakończenie I semestru.
3.02.2021 - Zebranie Rady Pedagogicznej – analiza pracy szkoły w I semestrze.
18.03.2021 - Spotkania z rodzicami uczniów klas trzecich – podsumowanie roku szkolnego, informacja o zagrożeniu uzyskania oceny niedostatecznej na koniec roku szkolnego. Konsultacje dla rodziców uczniów klas pierwszych i drugich.
1.04 – 6.04.2021 - Wiosenna przerwa świąteczna.
26.04.2021 - Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja klas maturalnych.
30.04.2021 - Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach maturalnych. Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły.
4-20.05.2021 - Sesja wiosenna egzaminu maturalnego.
20.05.2021 - Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego.
21.06.2021 - Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja klas pierwszych i drugich
25.06.2021 - Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas pierwszych i drugich.
29.06.2021 - Zebranie Rady Pedagogicznej – analiza pracy szkoły.
Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 4, 5, 6.05.2021, 4.06.2021

Corocznie, od 1950r., w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Każdego roku motyw przewodni Światowego Dnia Zdrowia poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w obszarze zdrowia publicznego na świecie.

Tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia w 2021r., jest 

„Budowanie  sprawiedliwszego i  zdrowszego  świata dla wszystkich”

Nasz świat jest nierówny

Motyw przewodni związany jest z obecną sytuacją epidemiologiczną i działaniami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Obecna sytuacja epidemiologiczna podkreśla istotne znaczenie służby zdrowia, dostępu  do leczenia, a przede  wszystkim rolę personelu medycznego w czasie pandemii. Jednak działania zmierzające do powyższego celu każdy z nas może podejmować w swoim otoczeniu, poprzez promocję zdrowego stylu życia, zachęcanie do badań profilaktycznych i dbania o zdrowie swoje i swoich najbliższych. W tym trudnym okresie pandemii powinniśmy dbać zarówno o swoje zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. 

Na całym świecie niektóre grupy mają trudności z zaspokojeniem potrzeb bytowych, są z niewielkimi dochodami dziennymi, mają gorsze warunki mieszkaniowe i wykształcenie, mniejsze możliwości zatrudnienia, doświadczają większej nierówności płci i mają niewielki lub żaden dostęp do bezpiecznych środowisk, czystej wody i powietrza, bezpieczeństwa żywnościowego i usług zdrowotnych. Prowadzi to do niepotrzebnego cierpienia, choroby, których można uniknąć i przedwczesnej śmierci. I szkodzi naszym społeczeństwom i gospodarkom. 

W tegorocznym Światowym Dniu Zdrowia wzywamy do podjęcia działań w celu wyeliminowania nierówności zdrowotnych w ramach całorocznej globalnej kampanii mającej na celu łączenie ludzi w celu budowania sprawiedliwszego i zdrowszego świata. Kampania podkreśla konstytucyjną zasadę WHO, zgodnie z którą „cieszenie się najwyższym osiągalnym standardem zdrowia jest jednym z podstawowych praw każdego człowieka, bez względu na rasę, religię, przekonania polityczne, warunki ekonomiczne czy społeczne”. 

Fakty i Liczby

 • Przewiduje się, że po raz pierwszy od 20 lat poziom ubóstwa na świecie wzrośnie i utrudni postęp w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. 
 • Do 60% ludzi mieszkających w niektórych krajach nie ma dostępu do podstawowych usług zdrowotnych. 
 • Ponad 1 miliard ludzi mieszkających w nieformalnych osiedlach lub slumsach stoi w obliczu zwiększonych wyzwań związanych z zapobieganiem infekcjom i przenoszeniu koronawirusa.
 • Cały region Azji i Pacyfiku stanowi prawie 82,5 miliona, czyli 32% międzynarodowych migrantów na świecie. 
 • 5,9 mln dzieci w regionie Azji i Pacyfiku jest zagrożonych, że nie wrócą do szkoły z powodu zakłóceń w edukacji i ekonomicznych skutków pandemii. 
 • 52% ludności regionu Azji i Pacyfiku nie ma połączenia z Internetem. 

Dołącz do kampanii na rzecz bardziej sprawiedliwego i zdrowszego świata.

Obecna sytuacja epidemiczna oraz związane z tym zmiany w funkcjonowaniu społecznym mogą znacząco wpływać na nasze samopoczucie, wywołując niepokój oraz lęk. W tym okresie powinniśmy dbać zarówno o swoje zdrowie fizyczne, jak i niezwykle ważne zdrowie psychiczne.

Więcej informacji na stronie internetowej www.gov.pl - 10 rad dla wszystkich jak chronić zdrowie psychiczne podczas epidemii, zasady dotyczące Zdrowego Żywienia i Stylu Życia znajdują się na stronie internetowej www.izz.waw.pl

10 rad dla wszystkich jak chronić zdrowie psychiczne podczas epidemii 

 1. Nie pozwól, by nadmiar informacji pogorszył Twój nastrój. 
 2. Dbaj o podtrzymywanie kontaktów społecznych w bezpieczny sposób. 
 3. Codziennie przez co najmniej 30 min uprawiaj bezpieczną dla Ciebie i innych aktywność fizyczną. 
 4. Dbaj o swoje zdrowie fizyczne - odżywiaj się prawidłowo, zadbaj o odpowiednio długi sen. 
 5. Jeśli przebywasz w domu, zaplanuj jak spędzić czas izolacji. 
 6. Postaraj się utrzymywać stały plan dnia. 
 7. Dbaj o bezpieczeństwo w sytuacji kiedy musisz wyjść z domu. 
 8. Unikaj radzenia sobie ze stresem za pomocą alkoholu i innych używek. 
 9. Zastanów się, czy komuś z Twoich bliskich lub sąsiadów nie jest potrzebna pomoc. 
 10. Chorzy i te osoby, które czekają na wyniki badań, czy odbywają kwarantannę  wymagają szczególnej troski i opieki.  

Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 

W tym okresie, w którym dorośli przeżywają niepokój i niepewność, szczególną uwagę należy poświęcić zdrowiu psychicznemu najmłodszych. 

10 rad jak rodzice mogą zadbać o samopoczucie dzieci

 1.  Rozmawiaj z dzieckiem o epidemii i zmianach w codziennym planie rodziny w sposób dostosowany do jego wieku i rozwoju. 
 2. Rozmawiaj z dziećmi i nastolatkami o tym, jak się czują w tej sytuacji.
 3. Chroń dzieci przed informacjami i obrazami niedostosowanymi do ich wieku, które mogą budzić niepokój. 
 4. Utrzymuj kontakt z rodziną i bliskimi. 
 5. Umożliwiaj młodszym dzieciom telefoniczny kontakt z rówieśnikami. 
 6. Postaraj się zaplanować nowy rozkład dnia.
 7. Dbaj o prawidłową dietę i aktywność fizyczną Twojego dziecka
 8. Obserwuj czy dziecko wykazuje niepokojące objawy stresu.
 9. Wytłumacz starszym dzieciom na czym polega społeczna odpowiedzialność.
 10. Pamiętaj o tym, że dziecko cię naśladuje.

Link do strony: Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - Koronawirus: informacje i zalecenia - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Zapraszamy Was Uczniowie oraz Rodzice na Wirtualne Drzwi Otwarte 

Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica, 

które odbędą się w sobotę 17 kwietnia 2021r. od 10.00  do 13.00

W tym roku ze względu na pandemię nie mamy możliwości rozmawiać osobiście z kandydatami do klas pierwszych i ich rodzicami, tak jak to było w latach ubiegłych podczas Powiatowych Targów Edukacyjnych i Drzwi Otwartych Szkoły.  

Dlatego stworzyliśmy Państwu możliwość konsultacji/rozmowy z nauczycielami „Nafty” za pośrednictwem aplikacji Teams. „Wchodząc” na wybrane spotkanie poprzez kliknięcie linku będziecie mogli Państwo uzyskać odpowiedź na wszelkie pytania dotyczące szkoły, rozwiać wątpliwości co do wyboru profilu klasy.  

Aby dołączyć do spotkania najłatwiej jest skorzystać z komputera, na którym uczeń klasy ósmej (lub młodszy) jest zalogowany na Teamsie, a następnie kliknąć na jeden z niżej podanych  linków. 

Jeżeli któryś z rodziców nie ma w danym momencie dostępu do komputera, na którym zalogowane jest jego dziecko, powinien kliknąć na link z przeglądarki Chrome, a następnie po zainstalowaniu Teamsa, i wpisaniu swojego imienia i nazwiska dostać się na spotkanie. 

Na początek proponujemy obejrzenie 10 minutowego >> FILMU o SZKOLE <<  

Linki do spotkań (aktywne 17.04 godz. 10.00 – 13.00): 

Zasady rekrutacji    -- tu pojawi się link----- 

Dyrekcja   -- tu pojawi się link----- 

Internat  -- tu pojawi się link----- 

Biologia    -- tu pojawi się link----- 

Chemia   -- tu pojawi się link----- 

Geografia    -- tu pojawi się link----- 

Przedmioty ścisłe   -- tu pojawi się link----- 

Przedmioty humanistyczne   -- tu pojawi się link----- 

Języki obce   -- tu pojawi się link----- 

Edukacja medialna   -- tu pojawi się link----- 

Edukacja artystyczna   -- tu pojawi się link----- 

Serdecznie zapraszamy!

>> zasady rekrutacji

>> więcej o rekrutacji

 
Zapraszamy także na:

💻 Facebook

📱 Instagram

Dnia 23.03.2021 r. wychowanki z grupy II uczestniczyły w zajęciach kulinarnych zorganizowanych przez wychowawcę Beatę Mesek. Dziewczęta tym razem przygotowały ciasto na tradycyjne babeczki wielkanocne. Upieczone babeczki zostały polane czekoladą oraz słodkim lukrem.

Zajęcia kulinarne okazały się dobrym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu.

>Beata Mesek<

W dniach 3-16 marca odbyły się w naszej szkole próbne matury organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Celem egzaminu była diagnoza stanu wiedzy oraz poziomu umiejętności Maturzystów dwa miesiące przed czekającymi Ich egzaminami oraz przetestowanie procedur maturalnych w formie jak najbardziej zbliżonej do majowej.

Wierzymy, że wszyscy pozytywnie zaliczą egzaminy próbne i z uśmiechem na twarzach przystąpią do matury w sesji majowej.

 

🌷Życzenia dla wszystkich Pań uczących się, wychowujących i nauczających w Nafcie🌷

Harmonogram 08 – 16.03.2021

Test diagnostyczny dla klas trzecich – próbna matura

Ogólne zasady:

Na test diagnostyczny może przyjść wyłącznie osoba (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu testu diagnostycznego nie może przyjść na ten test, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.

Na teście diagnostycznym każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test można przynieść własną butelkę z wodą.

Czekając na wejście do szkoły albo sali, w której przeprowadzany jest test diagnostyczny, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany test diagnostyczny, po zajęciu miejsc przez uczniów.

Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny.

Przybory pomocnicze, które można (należy) mieć na egzaminie:

 • biologia, chemia, fizyka, geografia: linijka, kalkulator prosty;
 • historia: lupa;
 • informatyka, wos: kalkulator prosty;
 • matematyka: linijka, cyrkiel, kalkulator prosty.

Wybrane wzory matematyczne, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki oraz słowniki ortograficzne i słowniki poprawnej polszczyzny zapewnia szkoła.

Jesteśmy uczniami klas medialnych i bierzemy udział w programie Zwolnieni z Teorii. Stworzyliśmy projekt Nic Dziwnego, którego celem jest propagowanie tolerancji. Chcielibyśmy zachęcić ludzi w każdym wieku do zainteresowania się tematem i spojrzenia na różne kwestie z innej perspektywy.

Aby osiągnąć cel, potrzebujemy 6000 beneficjentów, a więc osób, które skorzystają z naszej działalności. Prosimy o zaobserwowanie nas na naszych mediach społecznościowych.

Wspierajmy lokalne działania!

tekst: Wiktoria Jabłońska, 2cg

Instagram: nicdziwnego.zzt

>Katarzyna Włodkowska<

Harmonogram

Dnia 12.02.2021 r. z okazji ostatniego dnia karnawału wychowanki z grupy II wzięły udział w zajęciach kulinarnych. Dziewczęta pod kierunkiem wychowawcy Beaty Mesek przygotowały ciasto na oponki. Usmażone i posypane cukrem pudrem słodkości smakowały wszystkim naszym wychowankom.

Dziękuję, za udział w zajęciach i zapraszam na kolejne 😊

>Beata Mesek<

 

Nasz szkolny rok rozpoczyna się około 1 września. Najmłodsi uczniowie przychodzą do szkoły z tytami pełnymi słodyczy, by przeżyć pierwszy dzień szkolny. A gdy już zaczniemy, to nasze szkolne życie wypełniane nie tylko nauką, ale również spotkaniami, imprezami organizowanymi w klasach i w całej szkole.

Więcej o: Imprezy i uroczystości